เกี่ยวกับบริษัท

 
 
 
 
 
          บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการ พ.ศ.2541 เป็นผู้เชี่ยวชสญด้านการผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องลูกฟูก ฝาเกย - ฝาห่าง , กล่องไดคัท และไส้ในกล่องด้วยทุนจดทะเบียน 155,00,000.00 บาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2541 และได้ขยายกิจการเพิ่มการผลิตที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยทุนจดทะเบียน 102,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ด้วยกำลังการผลิตแผ่น 60,000 ตัน/ปี ผลิตกล่องลูกฟูก 30,000,000  กล่อง / ปี
 
          เราจึงตระหนักเสมอว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นส่งผลถึงภาพลักษณ์ ของตัวสินค้าและการรักษาคุณภาพ เราจึงดูแลและตรวจสอบอย่างละเอียด ซื่อตรงใส่ใจตั้งแต่การให้บริการ คัดสรรวัตถุดิบเกรดดี ไปจนถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นับเป็น นโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดตลอดมา
 
           เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผลิตสินค้า การจัดจำหน่าย และการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ทันต่อความต้องการ ทางบริษัทจึงมีการผลิตให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และมีรถบริการจัดส่งไว้รองรับลูกค้าทั้งรถ 4 ล้อเล็กและรถ 6 ล้อ มากกว่า 40 คัน
  
           เรามีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง คือ 1.ที่ สมุทรสาคร ลี เปเปอร์ และ จูนอัน เปเปอร์ มีพื้นที่โดยรวม 25 ไร่ ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องแบบครบวงจร     2. ที่ ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่โดยรวม ไร่