เกี่ยวกับกระดาษ

 กระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุที่แพร่หลายและนิยมมากที่สุดเพราะสามารถออกแบบสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ได้มากมายหลายชนิด และ นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อสินค้าของท่าน สำหรับใช้ในการผลิต และการจัดส่งสินค้า ซึ่งอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษที่สามารถ ตัด ดัด พับ งอ ได้ง่ายมกำหนดสร้างเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ สาเหตุที่กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก ความทนทาน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถปกป้องสินค้า สามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อให้ข้อมูลแทนโฆษณาข้อบ่งชี้ในตัวสินค้าต่างๆรวมไปถึงการบอกราคาสินค้า และทำให้เกิดความสวยงามจูงใจผู้ซื้อราคาประหยัด

โครงสร้างกระดาษลูกฟูก


แผ่นกระดาษลูกฟูก ประกอบด้วยสองส่วนประกอบหลัก ดังนี้ กระดาษแผ่นเรียบ ( Liner Board ) - คือ กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก ลอนลูกฟูก ( Corrugated Medium ) - คือ ส่วนของกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น และอยู่ติดกับแผ่น Liner board

ชนิดและเกรดกระดาษ

     
KS - กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น น้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร  

KI - กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตา เหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร

 

 

KA - กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร

 

 

         

ชนิดของลอนลูกฟูก

 ประเภทของลอน ลักษณะ ความสูงของลอน (มิลลิเมตร) จำนวนลอน/ฟุต คุณสมบัติ
 ลอน B  2.1 - 3.0  49  เหมาะกับสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น กระป่อง เหล็ก
 ลอน C   3.2 - 3.9  41  เป็นที่นิยมใช้กันมาก เหมาะกับสินค้าทั่วๆ ไปที่รับน้ำหนักได้ปานกลาง
 ลอน E   1.0 - 1.8  95  นิยมใช้เป็นวัสดุกันกระแทกป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย 

 

ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก

   

1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset ลอนมาตรฐาน : B, C, E

 

 

 

2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : B, C, E

 

 

  3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก ลอนมาตรฐาน : BC (ลอนB จะอยู่ด้านนอก ส่วนลอนC จะอยู่ด้านใน)

 

การเลือกใช้กระดาษสำหรับทำกล่องลูกฟูก

     การเลือกใช้กระดาษสำหรับทำกล่องลูกฟูก การเลือกใช้กระดาษ สำหรับทำกล่องลูกฟูก มีข้อควรคำนึงดังนี้ 
 1. ศึกษาว่ากล่องลูกฟูกมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกระดาษ และกล่องลูกฟูกว่าคุณภาพใดของกระดาษมีความสัมพันธ์กับคุณภาพใดของกล่องลูกฟูก และจะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้อย่างไร 
 3. ประเมินจากสภาพการใช้งานจริงของกล่องว่า ต้องการใช้กล่องลูกฟูกที่มีคุณภาพใด สูงหรือต่ำเพียงไร 
 4. ศึกษาว่าเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้คุณภาพกล่องลูกฟูกลดลงระหว่างการใช้งาน 
 5. ประมาณจากคุณภาพกล่องที่ต้องการว่า ควรจะเลือกใช้กระดาษอะไร คุณภาพเท่าไร จึงจะให้คุณภาพกล่องสอดคล้องตามที่ประเมินไว้ 

คุณภาพกระดาษที่มีความสำคัญต่อคุณภาพกล่อง

     1. ความสามารถรับแรงกดวงแหวน (Ring Crush หรือ Ring Crush Test) เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดในแนวเดียวกับความหนากระดาษจนกระทั่งกระดาษหักยุบตังลง ความต้านทาน แรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจักร (Ring Crush CD or Cross Direction) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการรับแรงกด หรือน้ำหนักกดของกล่อง (Box Compression Strength หรือ Box Compession Test) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จำเป็นต่อการเรียงซ้อน,กองเก็บ,เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าบรรจุกล่องลูกฟูก หากตัวสินค้าสามารถทนต่อแรงกดไม่ได้ หรือทนต่อแรงกดได้น้อย ก็จำเป็นต้องใช้กล่องที่ทนต่อแรงกดได้มากตามสภาพการใช้งาน ทั้งนี้กล่องที่ทนต่อแรงกดได้มาก ก็คือ กล่องที่ประกอบด้วยกระดาษที่มีความสามารถในการรับแรงกดวงแหวนได้มากในระดับที่ต้องการเช่นเดียวกัน
     2. ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงดันที่มากระทำบนผิวหน้ากระดาษจนกระทั่งกระดาษยืดตัวออกจนทะลุในที่สุดดังนั้น ความต้านทานแรงดันทะลุจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของกล่องที่ใช้สำหรับป้องกันแรงกระแทกที่มากระทำต่อสินค้าภายใน หรือ กล่องที่บรรจุสินค้าที่มีลักษณะเป็นเม็ด, เกล็ด, ก้อน, เส้น ที่อาจไหลมากองรวมกันภายในกล่องที่จุดใดจุดหนึ่ง และดันผิวกล่องทะลุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการรับน้ำหนักสินค้าที่กดลงผนังด้านล่างของกล่อง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายโดยการยกหรือถือด้วยคนอีกด้วย
     3. ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush) เป็นความสามารถของกระดาษที่จะรับแรงกดบนลอนลูกฟูก (Concora Medium Test CMT) จนกระทั่งลอนลูกฟูกเริ่มยุบตัวคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถของแผ่นลูกฟูก ที่จะต้านทานแรงกดไม่ให้ลอนยุบตัวลง (Flat Crush Test) ดังนั้นถ้าต้องการกล่องลูกฟูกที่แข็งแรง, ไม่ยุบง่าย จะต้องเลือกกระดาษที่มีค่า CMT สูง มาใช้ผลิตแผ่นลูกฟูก