กระบวนการทำงาน

เรา ตระหนักเสมอว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นส่งผลถึงภาพลักษณ์ ของตัวสินค้าและการรักษาคุณภาพ เราจึงดุแลและตรวจสอบอย่างละเอียดซื่อตรงใส่ใจตั้งแต่การให้บริการ คัดสรรวัตถุดิบเกรดดี ไปจนถึงผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นับ นโยบายหลักของบริษัท ฯ เรา ดังนั้นเราจึงมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก,การพิมพ์และตัดขึ้นรูปกล่องกระดาษ , การประกอบและชิ้นงาน , การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการจัดส่งสินค้า